HILLERØD SAMVIRKENDE IDRÆTSFORENINGER

Om HSI

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger, i daglig tale HSI, er en sammenslutning af idrætsforeningerne med hjemsted i Hillerød Kommune.

Foreningens formål er:

  • at være være “talerør” og kontaktled mellem idrætsforeningerne og Hillerød Kommune, primært Fritids og Kultur udvalget og den tilhørende forvaltning.
  • at vedligeholde en “anlægsønskeliste” med idrætsforeningernes ønsker til anlæg og vedligeholdelse, således at “ISU Idræt og sundhed” m.fl. har et godt grundlag for budgettering og fordeling af midler til dette.
  • at skabe så gode rammer som muligt for idrætslivet i Hillerød Kommune, gennem opbygning af netværk mellem idrætsforeningernes ledere, afholdelse af kurser, diskusionssforums, fælles idræts dage, udarbejdelse af foldere m.v.

Det er ligeledes i HSI regi, at idrættens medlemmer til Hillerød Kommunes Folkeoplysningsudvalg vælges.

Og det er HSI der efter indstillinger fra medlemsforeningerne indstiller eller vælger modtagerne at Hillerød Kommunes idrætspriser til udøvere og ledere.

Seneste nyt